Bupi Cleaner Svenska AB


Bupi Cleaner Svenska AB är ett försäljningsbolag som främst inriktar sig på Industri- och verkstadstvättmaskiner. Företaget har existerat på den svenska marknaden sedan 1970-talet då enbart med Österikiska Bupi Cleaner GmBH. Sedan 1991 har Lars-Erik Odenfelt drivit företaget och utökade 1993 sortimentet med Finska Idea Machine oy. Sedan en längre tid förs också eget kem för alla maskintyper. Lars-Eriks mångåriga branscherfarenhet och kunskap har under åren borgat för att Bupi Cleaner Svenska AB:s kunder fått utmärkt service och support genom åren.

Bupi Golser GmBH Österike


År 1954 startade Buchegger Pius tillverkningen av automatiska materialtvättmaskiner, avsedda för effektiv rengöring och avfettning av små och stora detaljer i alla format och material. Hög kvalitet, kostnadsmedvetenhet och nytänkande var nyckelorden, som tillsammans formade affärsiden för den nystartade verksamheten i Hallein, Österrike. Verksamheten utvecklades, och 1965 flyttade BUPI in i nya moderna fabrikslokaler i ett industriområde, ca 10 km söder om Salzburg.

Efterfrågan från utlandet - inte minst Sverige, medförde kraftigt ökad export, vilket nödvändiggjorde ytterligare tillbyggnad av en stor monteringshall samt administrativa lokaler. Fabriken sysselsätter idag ca 20 personer för produktion av BUPI's välkända standard - och specialtillverkade verkstadstvättmaskiner, under varumärket - BUPI Golser. Över 12000 levererade maskiner världen över.

Idea Machine oy Finland.


1984 startade Idea Machine upp tillverkningen av standard- och kundanpassade (special) tvättmaskiner. Med sin belägenhet i Perniö, Finland har IM en bra geografisk täckning, framförallt mot Sverige. Med bra lyhördhet för kundens behov har idag många specialtvättar hamnat på standardprogrammet, som t.ex Palettvättar mm.

ALKALISKT = ATT TVÄTTA RENT PÅ RÄTT SÄTT!


För att kunna rengöra metalldelar RATIONELLT och MILJÖVÄNLIGT, oavsett om det gäller produktion eller reparationstvättgods, air det nödvändigt att välja en lämplig metod och verkstadstvättmaskin.

Våra verkstadstvättar arbetar med en tempererad alkalisk tvättmedelslösning av egen tillverkning, med mycket hög kvalite (se säkerhetsdatablad). Detta blandas 97 -98 % vatten och 2-3 % kem och sprutas med tryck på tvättgodset - en effektiv, billig och miljövänlig metod som ger rent och torrt tvättgods och med biologiskt nedbrytbara restprodukter.

Hälsovänligare hantering genom torr och ren verkstadsmiljö, ingen hudirritation, ingen dålig luft eller lukt i lokalen, då alla maskiner är utrustade med ett effektivt ventilationssystem.

Även maskiner av typ flersteg där t.ex tvätt, skölj och tork kan integreras i samma maskin finns på programmet, så även helt kundanpassade specialmaskiner i olika utföranden.

ÖKAD SERVICEGRAD


Bupi Cleaner Svenska AB har sin verksamhet placerad i Grillby, som ligger mellan Enköping och Bålsta. Företaget samarbetar med återförsäljare över hela landet. Vi kan därför erbjuda våra nya och gamla kunder en rikstäckande försäljning och god service och inte minst reservdelshållning. För närmaste ÅF vänligen kontakta oss

Både Bupi Cleaner och Idea Machine har mångårig branscherfarenhet av ytrengöring och har varit verksamma med försäljning och produktteknisk rådgivning till industri- och verkstadskunder i Sverige och i övriga Norden. Deras kunnande och erfarenheter är därför tillgängligt för just våra kunder för att rätt maskin och kem tas fram för bästa tvättresultat.