BUPI CLEANER

Bupi Cleaner materialtvättmaskiner arbetar med en tempererad alkalisk tvättmedelslösning, som i en sluten och isolerad tvättkabin sprutass med högt tryck på det roterande tvättgodset. Tvättprincipen med alkalisk tvättmedelslösning är effektiv och ger ett tvättresultat helt i nivå med t.ex. bensin, terpentin, triklorethylen och perklorethylen.

Miljömässigt uppfyller den även dagens miljökrav, då huvuddelen av dess produkter är biologiskt nedbrytbara.

Dessutom är de hälsovänliga; verkstadsmiljön förblir ren och torr, ingen hudirritation , ingen dålig luft eller lukt i lokalen.

Driftkostnaderna är låga beroende på att de billiga alkaliska rengöringsmedlen, flytande eller i pulver form, blandas med vatten till en 2-4% lösning vilken har lång livslängd och som behåller rengörningseffekten till sista droppen.

 
Ensteg med pneumatisk skjutlucka

Utförandet med pneumatisk skjutlucka kan användas tillsammans med antingen fast lastbrygga eller en eller fleta transportvagnar. Tvättgodset placeras i en kraftig nätkorg monterad på en rullvagn. För att lätt lasta i och ur tvättgodset kan rullvagnen på räls, dras ut på den nedfällda fälluckan, den fasta lastbryggan eller transportvagnen.

Under tvättprocessen roterar den eldrivna tvättkorgen med tvättgodset medan de fasta spolramperna med munstycken spolar godset med högt tryck från alla sidor.

 
Enstegsautomater
           

med skjutlucka

typ

DB 2HP
DB 3HP
DB 4HP
DB 5HP
DB 7HP
             

Tvättgodsdiam

mm

1000

1170

1420

1770

2310

Tvättgodshöjd

mm

680

740

740

950

950

Tvättgodshöjd

mm

640

700

700

900

910

Nätkorgs kvadrat

mm

770

880

1050

1320

1600

Korgbelastning

kg

500

700

900

1200

1200

Tankvolym

l

200

250

380

500

800

Pumpmotor

kW

4

5,5

7,5

7,5

11

Spoltryck

bar

4

4

4

4

4

Pumpkapacitet

m3/h

12

18

32

32

40

Värmeelement

kW

6

9

15

18

36

Totalbredd

mm

1690

1860

2110

2460

3020

Totaldjup

mm

1190

1360

1610

1960

2560

Totalhöjd

mm

1780

1840

1840

2050

2260

Vikt

kg

580

770

900

1100

1650

 

BUPI CLEANER TILLBEHÖR