BUPI CLEANER

Bupi Cleaner materialtvättmaskiner arbetar med en tempererad alkalisk tvättmedelslösning, som i en sluten och isolerad tvättkabin sprutass med högt tryck på det roterande tvättgodset. Tvättprincipen med alkalisk tvättmedelslösning är effektiv och ger ett tvättresultat helt i nivå med t.ex. bensin, terpentin, triklorethylen och perklorethylen.

Miljömässigt uppfyller den även dagens miljökrav, då huvuddelen av dess produkter är biologiskt nedbrytbara.

Dessutom är de hälsovänliga; verkstadsmiljön förblir ren och torr, ingen hudirritation , ingen dålig luft eller lukt i lokalen.

Driftkostnaderna är låga beroende på att de billiga alkaliska rengöringsmedlen, flytande eller i pulver form, blandas med vatten till en 2-4% lösning vilken har lång livslängd och som behåller rengörningseffekten till sista droppen.

 
Flerstegstvättar fällucka/skjutlucka

Bupi Cleaner flerstegs tvättautomater har samma uppbyggnad som standardmaskinerna och levereras i utförande med fällucka eller pneumatisk skjutlucka. Utförandet med skjutlucka kan användas antingen tillsammans med fast lastbrygga eller med en eller flera transportvagnar.

Efter det inledande tvättsteget kan tvättgodset i ett eller flera steg; sköljas, fosfateras, passiveras, konserveras etc. Vätskorna för resp. steg förvaras i separata tankar och sprutas med högt tryck via åtskilda spolsystem på det roterande tvättgodset.

Anläggningarna kan även utrustas med mellan och slutsköljsteg, torkning med recirkulerande het- eller rumstempererad luft , tumlingstillsats för smådetaljer ect.

 
Tvåstegsautomater
             

med fällucka

typ

DB 2
DB 3
DB 4
DB 5
DB 7
 

med skjutlucka

typ

DB 2HP
DB 3HP
DB 4HP
DB 5HP
DB 7HP
 
               

Tvättgodsdiam

mm

1000

1170

1420

1770

2310

 

Tvättgodshöjd

mm

680

740

740

950

950

x

Tvättgodshöjd

mm

640

700

700

900

910

xx

Nätkorgs kvadrat

mm

770

880

1050

1320

1600

 

Korgbelastning

kg

500

700

900

1200

1200

 

Tankvolym

l

200/200

250/250

380/380

500/500

800/800

1

Pumpmotor

kW

4/2,2

5,5/4

7,5/4

7,5/4

11/4

1

Spoltryck

bar

4/2,5

4/2,5

4/2,5

4/2,5

4/2,5

1

Pumpkapacitet

m3/h

12/9

18/12

32/12

32/12

40/12

1

Värmeelement

kW

6/6

9/9

15/15

18/18

36/36

1

Totalbredd

mm

1390

1930

2230

2630

3240

 

Totaldjup

mm

1850

2050

2470

2860

3660

 

Totalhöjd

mm

1975

2035

2035

2245

2555

 

Vikt

kg

870

1150

1350

1650

2470

 

x)= med fällucka xx)=med skjutlucka 1)=Tvätt/Skölj
 

BUPI CLEANER TILLBEHÖR