Ekonomi:

Låg kemikaliekostnad pga

-rescirkulerande system med effektiv rening.

-stor vätskevolym, som kan "bära" stora smutsmängder.

-effektiv mekanisk effekt genom spolningsförfarandet.

-låg kemikaliehalt, 1-4%, rest vatten.

Låg energiförbrukning pga

-den korta, men effektiva tvättiden.

-den effektiva ljud- och värmeisoleringen.

 
Konstruktion och funktion:

Sluten kabinkonstruktion. Maskinens undre del fungerar som tank. Mellan tank och tvättutrymme finns en mellanbotten med filterkorg som rensar vätskan löpande.

Tanken är försedd med termostatstyrda värmeelement, nivåvakt och särskilt tankrengöringssystem.

Den heta tvättvätskan sprutas via den roterande spolbågen på tvättgodset.

Maskinens funktioner, (uppvärmning, spolning, nivåkontroll, ventilation, luckmanövrering mm) styrs över en elcentral.

 
Miljö:

Miljövänlig tvättvätska.

Den slutna tvättprocessen och den automatiska fläkten förhindrar att ånga tränger ut.

Ångfläkten startar automatiskt då luckan öppnas och suger ut ångan. Gångtiden kan regleras.

50 mm isolering garanterar låg ljudnivå och låg yttertemperatur.

Maskinerna uppfyller arbetarskyddsstyrelsens normer.

 
 
Teknisk beskrivning:
PDF fil för beskrivning av IM flerstegs tvättar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardutrustning:
 

- elanslutning 400/230 V*, 50Hz

(* andra spänningar på förfrågan)

- tvättkorg, LB-10*

(* rostfri endast på begäran)

- rullvagn, LC-10*

(* rostfri endast på begäran)

- Kolmeks monoblockpump*

(* rostfri Lowarapump på begäran)

- automatisk ångventilationsfläkt

 

- PLC-styrning med 5 program

 

- automatiskt nivåvakt vid låg vätskenivå i   tank

 

- veckoprogramur för tankuppvärmning

 

- termostatstyrd elvärme i tank med   temp.mätare

 

- mellanbotten med returfilter, F/SS, 2 st

 

- automatisk vattenpåfyllning

 

- avtappningsventil i tank, 2 st

 

- renslucka i tank, 2 st

 

- helautomatisk skjutlucka med   säkerhetsfunktion

 

- ljud- och värmeisolerad, 50 mm

 

- lyftöglor på maskintak, 4 st

 
 
Extra tillbehör:
   
Art.nr
Benämning
Modell

105 110

Lastplattform

LP-10

105 120

Transportvagn, 600 kg

LT-10

105 125

T-latsplattform

TLP-10

105 126

Sidolastplattform

SLP-10 1

105 130

Extra skjutlucka

0S-PD2

105 135

Extra skjutlucka, rostfri

10S-PD2/SS

105 140

Extra skjutlucka

10H-PD2

105 145

Extra skjutlucka, rostfri

10H-PD2/SS

105 150

Rostfria spolmunstycken

N/S-10S

105 151

Spolmunstycken, plast

N/P-10S

105 160

Rostfria spolmunstycken

N/S-10H

105 161

Spolmunstycken, plast

N/P-10H

 
Övriga tillbehör