Bupi A Cleaner, flytande Allround tvättmedel för blandgods

370 005

Fat, 200 kg

370 010

Plastdunk, 25 kg

 

Säkerhetsdatablad