Bupi K Cleaner, flytande Kallavfettningsmedel, aromatfritt

370 405

Fat, 200 kg

370 410

Plastdunk, 25 kg

 

Säkerhetsdatablad