Bupi R Cleaner, flytande Rostskyddsinhibitor för stål

370 025

Fat, 200 kg

370 030

Plastdunk, 25 kg

Säkerhetsdatablad